Aplikacje

Aplikacja KSK pozwala na obsługę spraw karnych na wszystkich jej etapach.

Gromadzi i porządkuje dokumentację i kompletną informację o postępowaniach karnych.

Rejestruje sprawy karne w sposób umożliwiający dalsze wykorzystanie zgromadzonej wiedzy.

Ujednolica standardy i zasady obsługi spraw karnych w zakładzie ubezpieczeń.