Usługi

Likwidacja szkód kradzieżowych

Obejmuje czynności wstępne (zlecenie przyjęcia zgłoszenia szkody z zabezpieczeniem dokumentacji, przyjęcie zgłoszenia roszczeń i wstępnej dokumentacji)
oraz kompleksową obsługę roszczenia.