Usługi

Monitorowanie zdarzeń drogowych.

Usługa polega na monitorowaniu (ujawnianiu) na terenie Polski wypadków drogowych, w których doszło do zgonów lub powaznych urazów ciała osób biorących udział w zdarzeniach. W oparciu o informacje pozyskane z otwartych zródeł (Internet) następuje próba ustalenia danych Zakładów Ubezpieczen, w których były ubezpieczone pojazdy uczestniczące w zdarzeniu