Usługi

Obsługa regresów

Logisfera FI oferuje przeprowadzenie działań analitycznych z zastosowaniem technik białego wywiadu oraz działań w terenie, obejmujących próbę ustalenia informacji o dłużniku.