Usługi

Obsługa spraw karnych - oferta dla przedsiębiorców

Oferujemy kompleksową obsługę spraw karnych, od analizy okoliczności sprawy pod kątem prawnokarnym, przez złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, udział w postępowaniu przygotowawczym aż do uzyskania wyroku sądu z nałożonym na sprawcę obowiązkiem naprawienia szkody.