Usługi

Obsługa spraw karnych

Logisfera FI Sp. z o.o. oferuje Państwu kompleksową obsługę spraw karnych, od złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez udział w postępowaniu przygotowawczym aż do uzyskania wyroku sądu z nałożonym na sprawcę obowiązkiem zwrotu odszkodowania.