Usługi

Projekt Sprawca

Usługa o nazwie Sprawca umożliwia włączenie się do prowadzonego postępowania karnego i reprezentowania (udzielania wsparcia) sprawcy przestępstwa (pracownikowi przedsiębiorstwa).