Usługi

Raport o obiekcie


Usługa polega na zautomatyzowaniu procesu pozyskiwania i gromadzenia danych o obiektach (tj. pojeździe lub osobie) występujących w nowo zgłaszanych szkodach. W ramach usługi, bez ingerencji likwidatora, następuje zebranie danych z dostępnych zródeł i przekazanie ich w formie wygenerowanego raportu PDF do wskazanej przez Zakład Ubezpieczeń lokalizacji, np. teczka szkodowa.