Aplikacje

Segmentacja szkód - LIS

Usługa segmentacji polega na zautomatyzowanym podziale zgłaszanych ubezpieczycielowi szkód w grupy, z których każda wymaga odmiennego sposobu obsługi.

Jej celem jest optymalizacja ekonomiczna procesów obsługowych szkód oraz optymalizacja jakościowa merytorycznej obsługi szkód.