Usługi

Usługi detektywistyczne

Oferowane przez naszą firmę działania obejmują:

• wsparcie dochodzenia należności, w tym: ujawnianie mienia, aktywów, lokalizowanie
osób
• zbieranie informacji o historii, sytuacji prawnej i majątkowej kontrahentów
• ocenę podatności pracowników na zewnętrzne próby nieuprawnionego
oddziaływania
• ocenę uczciwości zawodowej pracowników, w tym kontrolę zwolnień lekarskich
• obserwację osób i mienia
• wsparcie dowodowe w sprawie, w której toczy się postępowanie karne lub cywilne
• pozyskiwanie informacji służących ocenie ryzyka biznesowego
• ujawnianie i dokumentowanie nieuczciwej konkurencji
• weryfikację autentyczności dokumentów