Aplikacje

WOLF

WOLF ułatwia proces zarzadzania, analizy i obsługi szkód podwyższonego ryzyka.

Umożliwia:

przechowywanie informacji,

planowanie czynności i operacji,

porządkowanie dokumentacji szkodowej.