Usługi

Wsparcie procesu rekrutacji i kontroli wewnętrznej

Obejmuje:

-Rozpoznanie jawnoźródłowe Czynności analityczne – pozyskanie informacji na temat kandydata do pracy lub
pracownika i budowa jego profilu.

-Wywiad środowiskowyCzynności terenowe – pozyskanie informacji o osobie